Za Wotanovu slávu!

„Proč se toho lekáš? Ale s člověkem je to jako se stromem. Čím víc chce do výše a jasu, tím silněji tíhnou jeho kořeny do země dolů, do temna, do hlubin, do zla.“

Friedrich Nietzsche – Tak pravil Zarathustra


Starobylé bájesloví I (nové klasické album)

Nové album inspirované evropským bájeslovím je nyní k poslechu na YouTube. Album obsahuje celkem sedm skladeb, jejichž souhrnná délka je 1:05:23.

Pět skladeb je inspirováno starořeckými mýty, jedna keltským mýtem a jedna germánským.

Ruthar, květen 2021

Varg Vikernes – Kdo je skutečně Ódin

Varg Vikernes – Indoevropané

Více