Za Wotanovu slávu!

„Proč se toho lekáš? Ale s člověkem je to jako se stromem. Čím víc chce do výše a jasu, tím silněji tíhnou jeho kořeny do země dolů, do temna, do hlubin, do zla.“

Friedrich Nietzsche – Tak pravil Zarathustra


Varg Vikernes – Kdo je skutečně Ódin

Varg Vikernes – Indoevropané

Marie Cachet – Maïa’s Tale (ASMR)

Více