Domů » Rozjímání » Genetika, předkové, věda…

Genetika, předkové, věda…

     Dnešní věda má velmi široké možnosti.Například v oblasti oboru genetiky lidem nabízí rozbory jejich DNA k různým účelům. Tyto rozbory mohou sloužit k vytvoření ideálního stravovacího plánu nebo k ověření otcovství či k celé řadě jiných účelů. Jedním z nich je třeba možnost zjistit, odkud pocházeli předkové určitého jedince. Taková možnost jistě osloví mnohé vlastence a také každého, kdo se zajímá o své kořeny a o historii.

     Zdánlivě by se mohlo zdát, že tento vědní obor umožňuje upevnit vztah daného jedince k jeho národu, kultuře, rase či půdě, ale kdo dnes může tvrdit, že by právě na tyto hodnoty kladla současná věda důraz?

     Podíváme-li se na internetové články, které se této problematiky týkají, zjistíme, že mnohé z nich jsou psané vyloženě účelově a určitě ne tak, aby zmíněné hodnoty podporovaly. Ve skutečnosti je tomu přesně naopak. Tyto články „postavené“ na genetice většinou tvrdí, že naši předkové pocházeli z úplně jiných krajů, než předpokládáme, (např.) že skoro nikdo nemá právo zvát se Čechem, protože jím nikdo fakticky „čistě“ není a tak podobně…

Účel je jasný: definitivně podrýt vztah jedince k jeho národu, rase, zemi, tradici.

Úsměvná je však už jen manipulace, s jakou média ohledně genetiky v tomto směru pracují. Některá například uvádějí (na základě údajů vypracovaných společností Genomac), že „většina Čechů nejsou Češi“. Výrok tohoto obsahu je ale naprosto nesmyslný, neboť nemůže existovat nic jako genetický vzorek „pravého“ Čecha, se kterým by ty ostatní byly srovnávány.

 

Naše geny, naše krev – to je něco, co se v přírodě vyvíjelo stovky tisíc let!

Zatímco jména kmenů a národů jsou oproti tomu něčím naprosto nesrovnatelně mladším.

 

     Obecně však tyto genetické testy nabízejí v zásadě hlavně informaci o jakémsi dávném praotci či pramatce (resp. informaci o tom, odkud pocházeli). Vtip je samozřejmě v tom, že bádá-li jedinec po svých předcích, pak se v každé další (starší) generaci počet těchto předků (oproti generaci mladší) dvakrát zvyšuje, což znamená, že počítá-li své rodiče (což jsou dva jedinci) za generaci 1, pak v generaci 8 bude jedinců 256, v generaci 9 jich bude 512 a tak dále. Faktem navíc zůstává, že takový počet generací se v horizontu času týká jen několika málo set let.

 

Vrátíme-li se tedy k naším dávným praotcům a pramatkám, můžeme předpokládat, že jedinců, které můžeme tímto slovem označit, musely být tisíce.

Genetika nám ale umožní dozvědět se jen to, odkud pocházel JEDEN/DVA z nich! To není zase tak přínosné, jak by se mohlo zdát.

 

Bude-li pak existovat Evropan vlastenec, který si takovéto testy udělá a dozví se, že jeho dávný praotec pocházel odněkud z Mezopotámie, asi z toho nebude příliš nadšený a hodnoty, ve které věřil se oslabí nebo vytratí, i když tisíce dalších jeho předků Evropany byli. Naproti tomu někdo jiný, kdo například nemá ani polovinu evropské krve, může obdržet výsledky s informací, že jeho dávný praotec pocházel ze západní Evropy, a bude se tak cítit více jako Evropan než první jmenovaný.

Buď jak buď, vůči dnešní vědě – a obzvláště vůči médiím, která s poznatky této vědy nakládá po svém – je třeba být skeptický a ptát se, jakým zájmům opravu slouží. Ohledně zmiňované genetiky si každý sám může udělat obrázek, pokud bude chvíli hledat na internetu.

Jistě je důležité, že máme evropské předky, že nám v krvi koluje dávná neandrtálská krev, ale důležitá je i mentalita, duch, hodnoty a vznešené ideály, za které naši evropští předkové umírali a pro které žili. Toto všechno je naším dědictvím, které se nám současný globální trend v podobě multikulturalismu, imigrace a šíření abrahámovských pouštních náboženství snaží vzít.

 

Jestli je někdo hrdý na svou zemi, kulturu, rasu či národ, pak je to správné, důležité a v dnešní době naprosto potřebné. A skutečnost, že takovému člověku mohou genetické testy tvrdit, že jeden jeho několik tisíc let mrtvý předek pocházel odjinud, na tom nemusí a nemá nic změnit.

 

Krev je důležitá, ale nejen ta z nás dělá Evropany.

Ruthar