Domů » Rozjímání » GO – Znovuzrozené Německo

GO – Znovuzrozené Německo

Přečetl jsem „Znovuzrozené Německo“ od Hermanna Göringa a napadlo mě sepsat několik myšlenek, které s tím souvisí. Zaprvé a předně, kniha není příliš dlouhá, tudíž nebude žádnou velkou překážkou pro někoho, kdo není zrovna vášnivý čtenář. Navíc je to spíše osobní příběh než čistá ideologická práce, čímž je pro mě zajímavější, jelikož muži této doby byli do značné míry dalšími generacemi vyobrazování nespravedlivě. Tato konkrétní edice knihy zahrnuje také předmluvu, která garantuje pohled na Göringův život.

Než jsem knihu přečetl, věděl jsem o Göringovi vlastně docela málo. Obraz, který má většina lidí, je, že Göring byl tlustý a dosáhl své pozice díky tomu, že byl politicky agilní. Naopak, byl vyznamenaným hrdinou první světové války (stejně jako ostatní z jeho politického úsilí). Musím tady vážit svá slova kvůli švédským regulacím o svobodě slova, vyjádření pozitivních názorů o určitých jedincích může být považováno za HMF (proti etnické skupině), což v podstatě znamená „podněcování proti menšinám“ a může v horším případě vést k uvěznění. Jedna věc, která pro mě během čtení této knihy vynikla, byla, jak popisuje Hitlera, jak vyjadřuje svůj obdiv. Většina postmoderních ironických jedinců pravděpodobně nebude schopna vztahovat se k jeho slovům. Nakonec, ve světe, kde nic není svaté a nic není bráno vážně, se stává těžké vztahovat se k věcem, které mají hluboký a silný význam, jako je epičnost boje, nebo bratrství a věrnost mezi muži.

Nicméně, zajímavým aspektem, o kterém se dá hovořit je pohled na vůdcovství. V dnešní kultuře hyperindividualismu chce každý být svým vlastním vůdcem. Toto je nezralé myšlení, obzvláště jde-li o věci závažné povahy (jako politické hledání nebo vojenské snahy). Göring, vlastní působivý lídr, viděl v jiném jedinci ještě impozantnějšího vůdce a rozhodl se ho následovat. Jednoduše řečeno; rozpoznat, že se někdo na vedení hodí více a podle toho ho podporovat, vyžaduje velkého muže. Důležité je zde zdůraznit, že i když konkrétní jednotlivec měl celkovou vládu nad národem, jeho nejvěrnější muži měli velkou zodpovědnost a byli tudíž pořád lídry ve vlastních oblastech, tak jako v případě Alexandra a jeho nejvěrnějších mužů.

Na závěr tohoto článku uvedu pěkný citát amerického generála George S. Pattona.
„Veď mě, následuj mě, nebo mi jdi z cesty.“

Kniha je dostupná zde:
logik(tečka)se/Produkt/tyskland-aterfott/

Zdroj: https://thegoldenone.se/2017/07/22/germany-reborn-by-hermann-goring/

Poznámka překladatele: Jedná se o volný překlad článku Marcuse Follina. Na mém webu v budoucnu naleznete také další zajímavé články tohoto autora, jehož můžete sledovat na YouTube kanále pod názvem „The Golden One“, případně navštívit jeho stránky.
Několik překladů se též chystám vytvořit k videím dostupným přímo na jeho kanále.


P.S. Jeho článek k této historické postavě je zajímavý. Zmiňovanou knihu jsem sám nečetl, ale mohla by stát za pozornost. Obzvláště, pokud bychom poznatky z ní mohli srovnat například s knihou od Ernsta Udeta „Můj život letce“. Tam je na několika místech postava H. G. líčena pro změnu trochu v jiném světle.

Přeložil Ruthar ze Svatoboru