Domů » Rozjímání » Had a jeho význam pro pohanské Evropany

Had a jeho význam pro pohanské Evropany

Had, stvoření, do kterého křesťanství (případně i judaismus) promítá zlo, zkaženost a zákeřnost, byl ve světě dávných Keltů, Germánů i Slovanů vnímán mnohem rozsáhlejším způsobem. Předně je třeba zmínit, že had nebyl reprezentantem zlých sil. Rozhodně měl však vztah k silám tajemným.

 

UR4

Keltové
Keltové hada kladli do společnosti boha Cernunna, jak můžeme vidět na řadě vyobrazení rohatého boha. Had v tomto případě vlastně představuje jeden z několika charakteristických atributů tohoto boha. Často i on má rohy, někdy beraní hlavu. Pravděpodobně umožňují navazovat kontakt se světem mrtvých.

Germáni
I u Germánů mohla mít symbolika hada podobný význam. Mimo klasické zvířecí atributy Wotana (Ódina), mezi které patří především dva vlci, Geri a Freki, a dva havrani, Hugin a Munin, je i had ve spojení s tímto bohem mrtvých.
Hadem nezanedbatelného významu je v severských mýtech mořský had Jörmungandr – potomek Lokiho a obryně Angrbody, had, jenž obepíná celý Midgard, had zakousnutý do vlastního ocasu, osudový protivník boha Thóra zosobňující jednu z katastrof při ragnaröku.

Slované
Pro Slovany had představoval dobré znamení. Spatřit na jaře po zemi plazícího se hada věštilo zdraví a štěstí po celý rok tomu, kdo jej viděl. Had dokonce představoval ochranného démona, mohl to být též vtělený domovoj (duch předků, který ochraňoval příbytek), takže se nelze divit, že jej Slované i krmili.

Současná symbolika
Na řadě dnešních lékařských objektů můžeme spatřit znak, známý jako Asklépiova hůl. Jedná se o hůl, již obtáčí had. Asklépios byl považován za zakladatele lékařství. Hůl obtočená hadem se stala jeho atributem. Podle mýtické tradice Asklépios vrátil život Glaukovi díky bylině, kterou mu ukázal had. V Sikyónu byl tento bůh dokonce uctíván v podobě hada. Had v Asklépiově případě mohl symbolizovat uzdravující sílu, omlazení, regeneraci či znovuzrození. Mohlo jít i o hada věšteckého. Boha Asklépia s hadem zachycuje souhvězdí Hadonoše.

AH2

Literatura:
GRAVES, Robert: Řecké mýty, Odeon, Praha, 1982.
PROFANT, Martin – PROFANTOVÁ, Naďa: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů, L ibri, Praha, 2002. STEJSKAL, Martin: Labyrintem tajemna aneb Průvodce po magických místech Československa, Paseka, Praha, 1991.
VLČKOVÁ, Jitka: Encyklopedie keltské mytologie, Libri, Praha, 2002.
VLČKOVÁ, Jitka: Encyklopedie mytologie germánských a severských národů, Libri, Praha, 1999.