Domů » Rozjímání » Varg Vikernes – Qua medicamenta non sanant, ignis sanat

Varg Vikernes – Qua medicamenta non sanant, ignis sanat

Jedná se o volný překlad videa od Varga Vikernese z YT kanálu „ThuleanPerspective“ – Qua medicamenta non sanant, ignis sanat. (Odkaz na video je uveden níže.)

 

Qua medicamenta non sanant, ignis sanat – Co nevyléčí lék, vyléčí oheň

 

Dnes existují křesťané, kteří tvrdí a přejí si, abychom věřili, že křesťanství bylo v Evropě vítáno. Tvrdí nám, že mnoho našich předků přijímalo tuto novou „pravou“ víru s otevřenou náručí. „Aleluja!“
Podle některých křesťanů vypovídá několik (křesťanských) zdrojů dokonce o masové konverzi evropských pohanů, kteří byli jedině rádi, že se své staré víry (pověrčivosti) a náhledu na svět zbavili ve prospěch křesťanství.
Nicméně, všechny nekřesťanské zdroje, ale i mnoho zdrojů křesťanských, hovoří o násilné, nedobrovolné a strašné konverzi evropského lidu.
Takže čemu máme věřit? Kdo tu říká pravdu?

Popřemýšlejte minutku nad tímto: Jestliže starověcí Evropané byli tak svolní zbavit se starého náboženství ve prospěch křesťanství, tak proč 100% všech svátků, které slavíme jako křesťané, mají původ v evropském pohanství? To nedává smysl. Jestliže přijmete nové náboženství a odložíte stranou své vlastní, proč byste se drželi praktikování svého starého náboženství a časem nutili nové náboženství, aby zahrnovalo vaše svátky do sebe?

Křesťané zoufale zkoušeli odstranit staré náboženství, avšak Evropané s jeho praktikováním skoncovat odmítli, dokonce i potom, co byli oficiálně christianizováni. Dokonce pod hrozbou týrání, poprav a věznění. Odmítli se zbavit svého starého pohanského náboženství. Nakonec křesťané museli ukrást hlavní pohanské svátky (jako to udělal papež Julius I. roku 350 se slavnostmi Yule), zapojit se do pohanských svátků a konečně jim dát víceméně nový obsah – ale i zde selhali.

„Křesťanské“ svátky mají pořád své pohanské obsahy, a to je nad slunce jasné na většině z nich.

Všechno od jedení těla pohanského božstva z obilí a pití krve z hroznů a vína (Frey/Dionýsos) po obětování stromu během svátku Yule, všechno od kultu předků na Halloween k zapalování ohňů na letní slunovrat. To vše je pohanské.

No tak, myslíte, že kterýkoli z těchto svátků je křesťanský? A jestliže byly tyto čistě pohanské svátky a tradice dodržovány po dva tisíce let, tak proč byste věřili, že Evropané konvertovali hromadně ke křesťanství?

Proč byste věřili tvrzení, že byli jedině šťastní, když se zbavili svých starých pověr ve prospěch křesťanství? Jestliže křesťanství bylo vítáno, proč stále praktikujeme jedině významné pohanské svátky? (I přestože jim byl dán křesťanský nádech.)

A pak je tady další bod: Temný středověk;
staletí, kdy byla většina Evropy christianizována, představují černou díru v historii. Nevíme skoro nic o tom, co se stalo. Ale když bylo po všem, byla většina Evropy oficiálně christianizována. (Ačkoli stále praktikovala pohanské svátky.)

Co se stalo během raného středověku, kdy byla technologicky vyspělejší (ve srovnání se zbytkem světa) a kulturně bohatší Evropa christianizována a stala technologicky zaostalejším (ve srovnání s asijským světem) a kulturně opožděnějším kontinentem? Co skutečně dělali křesťané, aby získali moc nad naším světem?

Proč došlo k návratu k pohanské filosofii, mytologii a vědě v renesanci, která Evropě znovu přinesla světlo a nadřazenost?

Kdyby se Evropa znovu nevrátila k pohanskému světlu, byli bychom kompletně zničeni. Temnota křesťanství by nás zničila.

Typické křesťanské středověké umění:

L'abbé_Ména_et_le_Christ_01
ec94761bd75126b2d14d0d9e29b2e8ec

Typické předkřesťanské pohanské umění:

gaiagod
Zeus_pompei
AMI_-_Isis-Persephone

Slávu evropským božstvům!

Slávu a radost!

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=bQPKqDualBg