Domů » O Nemírově studnici

O Nemírově studnici

Stránky „Nemírova studnice“ slouží k prezentaci článků, esejí a úvah, dále pak hudby a poezie. Srdce Nemírovy studnice je naplněno vztahem k evropské identitě, pohanství, rase, tvořivosti a síle.

Název stránek je odvozen od staroslovanského jména „Nemír“. Uvedené jméno v sobě sice nese negaci míru (narozdíl od jmen jako Miroslav, Slavomír a podobně), avšak zachovává si odstup od jmen, jejichž význam náleží opačné polaritě (Bořivoj, Ratibor, Vojtěch). Duch jména Nemír je charakteristický svým odstupem a chladem.

 

Zima