Domů » Rozjímání » Překlad: GO – Fyzická a duševní dokonalost

Překlad: GO – Fyzická a duševní dokonalost


Jedině při snaze o fyzickou dokonalost může člověk dosáhnout duševní dokonalosti a skutečného osvícení. Filosofové a moudří muži starověké Hellady to věděli a kladli velký důraz na mužské ctnosti a estetiku. Zdravá mysl musí být obsažena ve zdravém těle.

Na cestě k fyzické kráse můžete získat božský vhled, který povede k duševní dokonalosti. Nejprve si uvědomíte, že musíte neustále postupovat vpřed, že neexistuje žádná horní hranice, které může vaše mysl dosáhnout. Také si uvědomíte, že každý den je darem, jehož si musíte vážit. Každý den jedinečnou příležitostí jít vpřed.

Uvědomíte si, že s lidmi okolo vás je třeba zacházet jako s přáteli a že každý má něco, co vás může naučit. Přijímání jejich znalostí zlepší vaše vlastní.

Uvědomte si však, že někteří lidé jsou zdegenerovaní a nehodní vašeho uznání. Neberte ohled na tyto podružné smrtelníky, neboť jejich negativita a podřadnost budou pouze škodit vašemu vlastnímu úspěchu. Nad ostatní se nepovýšíte tím, že je zatlačíte dolů, ale tím, že je s sebou vytáhnete nahoru.

Vaše síla zplodí sebejistotu. Tato sebejistota vám umožní být si sami sebou jistí, abyste zacházeli s ostatními spravedlivě s vědomím, že vaše laskavost pochází z pozice nejvyšší síly a nikoli slabosti.

Vaše fyzická a psychická síla vám také umožní přivodit destrukci dekadentním silám, které by nechtěly nic jiného, než vidět vás jak zůstáváte pasivní ovcí, takže mohou bez odporu přivést chaos a zmatek do vašeho domu, vašemu bohatství.

Také si uvědomíte, že nejvyšší hodnota věrnosti musí být dodržována, bratři, kteří by statečně stáli po vašem boku v čase potřeby se musí přizpůsobit stejným učením jako vy, abyste mohli společně postupovat vpřed. Jejich úspěch je váš úspěch, jejich síla je vaše síla.

Když usilujete o přemožení, musíte za sebou nechat degeneraci a dekadenci. Musíte se naučit jednat jako bůh, myslet jako bůh, vypadat jako bůh.

Zdroj: https://thegoldenone.se/2014/11/21/physical-and-mental-perfection/

Poznámka překladatele: Jedná se o volný překlad článku Marcuse Follina. Na mém webu v budoucnu naleznete také další zajímavé články tohoto autora, jehož můžete sledovat na YouTube kanále pod názvem „The Golden One“, případně navštívit jeho stránky.
Několik mých překladů bylo též zveřejněno přímo na jeho YouTube kanále:


https://www.youtube.com/watch?v=ajyuWLHB1Fk https://www.youtube.com/watch?v=ssYswUHciI0 https://www.youtube.com/watch?v=YTyZXvaaBpw

Přeložil Ruthar ze Svatoboru