Domů » Svatobor

Svatobor

O PROJEKTU

SVATOBOR

Svatobor“ je sólový hudební projekt pohybující se na rozmezí několika různých žánrů. Účelem hudby, v níž se objevují zejména prvky ambientu, metalu a folku, je vytvoření atmosférického celku, který má svým působením nabídnout prostor představivosti.

Z holistického hlediska je pro Svatobor naprosto klíčový důraz na fantazii a na vnímání atmosféry, neboť jak duchem jednotlivých skladeb, tak duchem celých alb jsou představy a obrazy ze srdce Evropy, které se otiskly v čase i přírodě samotné a nikdy zcela nevymizely.

Z HISTORIE

V červnu roku 2014 vychází zcela instrumentální album „Mirihwidu“ obsahující šest stop. Pro album je charakteristické řazení skladeb. Střídají se skladby energického a melancholického rázu.

V srpnu roku 2015 se objevuje album „Morana“. Na rozdíl od předcházejícího alba se zde objevují vokály, což se týká především skladeb Morana a Markomania. Taktéž toto album nabízí skladby melancholickofolkové povahy (Balada o vznešeném věku, Chlad věčnosti), navíc se zde nachází skladby temného a hypnotického charakteru (Rún, Zásvětí), jimiž se druhá část alba posouvá kamsi do Neurčita a Temnoty. Album obsahuje devět stop.

V listopadu téhož roku vychází čtyřstopé album „Mlha„, v jehož žilách protéká čistě pochmurná krev hořkosladké chuti. Krev kolující v prostoru mezi světy, v němž je vše rozmazané a nejisté.

V srpnu roku 2016 vychází album „Vrána a Oběšenec„, které navazuje na předchozí alba. Na albu se nachází více vokálů než na předchozích albech (pět z devíti skladeb). Album se nese především v duchu metalu a ambientu. Podstatná je především celková baladická atmosféra.

Závěrem roku 2016 ještě vychází album „Osud Temného“, jež obsahuje čtyři instrumentální skladby. Duch toho projektu se vztahuje k hérakleitovskému archetypu a je jeho oslavou, stejně tak jako vzdává úctu všem, kteří kráčí vlastní stezkou a mají moc odhalit to, co ostatním zůstává skryto.

Alba je možné stáhnout kliknutím SEM.

Na jaře roku 2017 vychází album „Narya“. Tři z celkových devíti skladeb jsou instrumentální. Poetické texty vyžadují od posluchače obrazotvornost a bádavou mysl, aby jejich obsah skutečně promlouval. Hudebně se album vyvíjí, avšak zároveň navazuje na alba. 

Album „Kult chladné noci“ vychází v září roku 2018. Obsahuje celkem deset skladeb (sedm s vokály, tři bez vokálů), jejichž souhrnná délka je 51 minut a 39 sekund. Album navazuje na předchozí alba. Texty jsou opět inspirovány především pohanstvím, bájemi a mýty (zejména skladba Bájesloví*) a také historií (skladba Ženy vznešené). Text skladby „Píseň odcházejícího“ je v podstatě zhudebněný básnický projev jednoho z umírajících hrdinů mé připravované knihy. Více než dvanáctiminutová skladba „Návštěva podsvětí“ má zase meditačně-hypnotizační charakter, což je patrné z délky skladby, její prohlubující se tendence i ze samotného textu.

Texty jednotlivých skladeb lze nalézt ZDE
Album je možné poslechnout si na YouTube (a to i v instrumentální verzi – ZDE).
Stáhnout si jej můžete ZDE.

*Skladba Bájesloví propojuje mýty, báje a pověsti různých evropských národů. Nachází v nich slavné a ušlechtilé činy a zaměřuje se na jejich význam a přínos. Především je však staví do světla celku a vytváří mezi nimi spojitost, souznění a bratrství. 

Koncem dubna roku 2019 je zveřejněno album „Nachové vody„, které se skládá ze sedmi písní, z nichž jsou jen dvě zcela instrumentální. Ostatní skladby jsou s vokály a dávají albu specifickou atmosféru.

Koncem srpna 2020 vychází album „Starými hvozdy do bitev slavných“ složené z devíti skladeb. Celé album je poměrně válečně a bojovně laděné. Vokálů se posluchač dočká jen ve třech případech, zbylých šest se zaměřuje na instrumentální prožitek a procítění.

nemirova_studnice_pro_svetly_podklad