Domů » Rozjímání » Varg Vikernes – O tom, jak se z lidí stávají papoušci

Varg Vikernes – O tom, jak se z lidí stávají papoušci

Jedná se o volný překlad videa od Varga Vikernese z YT kanálu „ThuleanPerspective“ – About how People become Parrots – Jak se z lidí stávají papoušci. (Odkaz na video je uveden níže).

První univerzity v Evropě byly zbudovány křesťany a jejich účelem nebylo vzdělávat lidi, nýbrž christianizovat je. Byly to instituce na vymývání mozků. Proč myslíte, že by to dnes mělo být jiné? Téměř všechny dnešní vzdělávací instituty jsou instituty na vymývání mozků.
Říkají, že vzdělávají naše děti a mládež. Ve skutečnosti jim ale vymývají mozky.

Co škola skutečně učí děti?

  1. Pravda přichází od autority
  2. Inteligence je schopnost si pamatovat a opakovat
  3. Přesná paměť a opakování jsou odměňovány
  4. Nedodržování je trestáno
  5. Vyhovovat intelektuálně a společensky

Čím více jsou naši mladí vzdělanější, tím více mají vymytý mozek. Čím více se mladí učí, tím více lží se naučí… A momentálně je pro ně více obtížné naučit se něco skutečně pravdivého a podstatného.

Jsou trénováni v papouškování myšlenek svých vymývačů mozků a v odmítání dokonce uvažovat o jakýchkoli protiargumentech dokazujících, že se mýlí.

 

Mladí evropští muži a ženy: Vzdorujte!

Dělejte pravý opak toho, co chtějí, abyste dělali.

Naučte se chápat, že co vám říkají, není to, co si myslí.

Když říkají „anti-rasismus“, myslí ve skutečnosti „rasismus“ (proti Evropanům).

Když říkají „multikulturalismus“, myslí zničení naší evropské kultury.

Když říkají „pracovní příležitost“, myslí „otroctví“.

Když říkají „práva žen“, ve skutečnosti mají na mysli „sterilizaci evropských žen“.

Když říkají „svoboda projevu“, míní „ať mluví jen někteří“.

Když říkají „tolerance“, myslí tím „žádný odpor“.

Téměř všechno, co říkají, je lež.

Skoro všechno, co vás učí, je špatně.

Jejich nejvyšší věže jsou ve skutečnosti nejhlubšími propastmi.

Jejich světlo je ve skutečnosti černočerná tma.

Usilují o zničení všeho evropského a nezastaví se před ničím, dokud nedosáhnou svého cíle.

 

 

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=ghaw8ZIczog